สรุปเสวนาวิชาการ ถึงเวลาคาสิโนในไทย? มองปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ “ถึงเวลาคาสิโนในไทย? มองปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต” ณ ห้องประชุม 301 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยมากมายและเต็มไปด้วยความน่าสนใจ บทสรุปของการเสวนาในครั้งนี้มีอะไรบ้าง เราจะพาทุกคนไปดูกัน 

ถึงเวลาคาสิโนในไทย? งานเสวนาวิชาการถกเถียงประเด็นการทำคาสิโนให้ถูกกฎหมาย

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ถึงเวลาคาสิโนในไทย? มองปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต” ณ ห้องประชุม 301 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นคาสิโนในประเทศไทย ประเด็นสำคัญที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยมีดังนี้ 

  • ศักยภาพของคาสิโนต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว: ผู้สนับสนุนการเปิดคาสิโน มองว่าจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ภาษี และส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร การขนส่ง
  • ความเสี่ยงด้านสังคมและปัญหาการพนัน: ฝ่ายที่คัดค้านกังวลถึงผลกระทบด้านสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม การล้มละลาย ปัญหาครอบครัว และปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน
  • ความพร้อมของกฎหมายและกลไกกำกับดูแล: ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นพ้องต้องกันว่า กฎหมายและกลไกกำกับดูแลคาสิโนที่รัดกุม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงและคุ้มครองประชาชน
  • รูปแบบและโมเดลคาสิโนที่เหมาะสม: มีการเสนอแนะรูปแบบคาสิโนที่หลากหลาย เช่น คาสิโนขนาดใหญ่ คาสิโนชุมชน คาสิโนออนไลน์ และควรพิจารณาโมเดลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน: ผู้เข้าร่วมเสวนาให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาผลกระทบ การออกแบบกฎหมาย ไปจนถึงการบริหารจัดการคาสิโน
สรุปเสวนาวิชาการ ถึงเวลาคาสิโนในไทย? มองปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต

เราพร้อมแล้วหรือไม่ ในการเปิดคาสิโนในไทยแบบถูกกฎหมาย 

ในงานประชุมดังกล่าวมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังทุก 2 ปีและพบว่ามีประชาชนเพิ่มขึ้น 10% ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน บางฝ่ายจึงมองว่าคาสิโนในไทยอาจยังไม่พร้อมในการเปิดให้บริการแบบถูกกฎหมาย ตราบใดที่ทางภาครัฐยังไม่สามารถจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้ 

โดยฝ่ายที่คัดค้านกันวนถึงผลกระทบด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว การล้มละลาย รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความเครียดในการเล่นพนัน ทั้งยังมีความกังวลว่าคาสิโนจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงิน ทำให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงการพนันได้ง่าย กฎหมายและกลไกกำกับดูแลอาจมีการรัดกุมไม่เพียงพอเหมือนกับตอนที่มีการเปิดเสรีกัญชา 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่สนับสนุนมองว่าคาสิโนจะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ทั้งสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มภาษี และยังส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อย่างในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ล้วนแล้วแต่มีคาสิโนถูกกฎหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทั้งโลก 

Published: By GR001