กรมการขนส่งทางบกชี้แจงปมแท็กซี่มิเตอร์ขึ้นเร็วผิดปกติจากบางแค

กลายเป็นประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์หลังจากที่มีคนออกมาเปิดเผยคลิปวีดีโอขณะนั่งรถแท็กซี่ พบว่าจำนวนเงินบนมิเตอร์ผิดปกติ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงกรณีผู้โดยสารร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ กรณีใช้บริการแท็กซี่จากห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค มุ่งหน้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ พบมิเตอร์ขึ้นเร็วผิดปกติ ค่าโดยสารสูงเกินจริง

กรมการขนส่งชี้แจงค่าโดยสารแท็กซี่จากบางแคไปสุวรรณภูมิ มิเตอร์ขึ้นเร็วผิดปกติ

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงกรณีผู้โดยสารร้องเรียนค่าโดยสารแท็กซี่จากห้างสรรพสินค้าบางแคไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ แต่มิเตอร์ขึ้นเร็วผิดปกติ โดยระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 66/5

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าค่าโดยสารที่ผู้โดยสารต้องจ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ 400 บาท แต่คนขับแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสาร 700 บาท ซึ่งสูงเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ขบ.ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เปรียบเทียบปรับ คนขับแท็กซี่เป็นเงิน 2,000 บาท
 • ส่งตัวผู้ขับรถเข้ารับการอบรม ในหัวข้อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจิตสำนึกของการให้บริการที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
 • แจ้งเตือน ไปยังบริษัทแท็กซี่ต้นสังกัดให้กำกับดูแลพนักงานขับรถของตนอย่างเคร่งครัด

ขบ.ขอเตือนผู้ประกอบการรถแท็กซี่ทุกราย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดค่าโดยสารอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิด ขบ. จะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้โดยสารขบ. แนะนำให้จดหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง และหากพบว่าถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด สามารถร้องเรียนได้ที่

 1. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค โทร 1559
 2. กรมการขนส่งทางบก โทร 1588
 3. เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/

ขบ.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ขบ. ยังมีแผนที่จะ

 • ติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถแท็กซี่ทุกคัน เพื่อติดตามการเดินทางและตรวจสอบค่าโดยสาร
 • พัฒนาระบบเรียกรถแท็กซี่ออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าโดยสารล่วงหน้าได้
 • รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่

จัดการปัญหาแท็กซี่โกงมิเตอร์ขึ้นเร็วอย่างไรให้อยู่หมัด ป้องกันประชาชนจัดการโดนเอารัดเอาเปรียบ 

ปัญหาแท็กซี่โกงมิเตอร์เป็นปัญหาเรื้อรังที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมานาน โดยเฉพาะการที่มิเตอร์ขึ้นเร็วเป็นปกติจนทำให้ค่าโดยสารพุ่งสูง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาแนวทางแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เข้ามาขัดขวางการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหานี้จะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อ 

 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ควรเข้มงวดในการตรวจสอบและลงโทษผู้ขับแท็กซี่ที่โกงมิเตอร์อย่างเด็ดขาด โดยอาจใช้วิธีการ ดังนี้ ปรับเงินสูงสุดตามกฎหมายกำหนด พักใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวหรือถาวร ดำเนินคดีอาญาในกรณีที่มีการฉ้อโกง
 2. ประชาชนควรกล้าร้องเรียนเมื่อพบเห็นการโกงมิเตอร์ โดยจดหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลคนขับ และหลักฐานอื่นๆ เท่าที่จะมีได้ แจ้งไปยัง ขบ. หรือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
 3. พัฒนาระบบติดตามและควบคุม ขบ.ควรติดตั้ง ระบบ GPS Tracking ในรถแท็กซี่ทุกคัน เพื่อติดตามการเดินทางและตรวจสอบค่าโดยสาร พัฒนาระบบเรียกรถแท็กซี่ออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบค่าโดยสารล่วงหน้า จองคิว และติดตามการเดินทางได้ รณรงค์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับร้องเรียนแท็กซี่เช่น dlt taxi ของขบ.
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ขบ.ควรรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ แจ้งวิธีตรวจสอบว่าแท็กซี่มิเตอร์ถูกต้องหรือไม่ แนะนำแนวทางปฏิบัติ เมื่อพบเห็นการโกงมิเตอร์
 5. สนับสนุนให้ใช้บริการรถสาธารณะอื่นๆ ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ให้สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และราคาประหยัด
 6. ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขบ.ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรภาคประชาชน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาแท็กซี่โกงมิเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
Published: By GR001