ยอดพุ่งเกินคาด ปลัดมท. แจง มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้ว 9.7

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงยอดลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการลงทะเบียนจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ยอดลงทะเบียนมีทั้งสิ้น 97,836 ราย มูลหนี้รวม 5,704.415 ล้านบาท 

เนืองแน่นสุดๆ ลูกหนี้แห่ลงทะเบียนหนี้นอกระบบเป็นจำนวนเงินกว่า 5.7 พันล้านบาท 

เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยการเปิดให้ลูกหนี้สามารถลงทะเบียนหนี้นอกระบบได้ โดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่
⦁ กรุงเทพมหานคร 6,122 ราย มูลหนี้ 485.281 ล้านบาท
⦁ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,165 ราย มูลหนี้ 250.055 ล้านบาท
⦁ จังหวัดชลบุรี 3,666 ราย มูลหนี้ 221.071 ล้านบาท
⦁ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,424 ราย มูลหนี้ 207.167 ล้านบาท
⦁ จังหวัดภูเก็ต 3,321 ราย มูลหนี้ 199.564 ล้านบาท
นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างจริงจัง โดยกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยเน้นการทำงานเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดือดร้อนมาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือ และหากพบเจ้าหนี้มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามลูกหนี้ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้น
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบให้รีบมาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.nso.go.th/ หรือลงทะเบียนผ่านศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1569

ยอดพุ่งเกินคาด ปลัดมท. แจง มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้ว 9.7

เจ้าหนี้โหด ข่มขู่ลูกหนี้หลังรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ
จากข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีลูกหนี้จำนวนมากที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านศูนย์ดำรงธรรม โดยเมื่อเจ้าหนี้ทราบเรื่องก็พยายามข่มขู่ลูกหนี้ไม่ให้ลงทะเบียน โดยอ้างว่าหากลงทะเบียนจะถูกยึดทรัพย์ หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
การกระทำของเจ้าหนี้ดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 9 ที่กำหนดว่า การทวงถามหนี้ต้องกระทำด้วยความสุภาพ ไม่ข่มขู่คุกคาม หรือ ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และ มาตรา 10 กำหนดว่า การทวงถามหนี้ ต้องกระทำในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช้เสียงดัง หรือรบกวนผู้อื่น 
ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับลูกหนี้ที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.nso.go.th/ หรือโทร. 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง

Published: By GR001