เครือข่ายกัญชาเชียงใหม่ร้องนายก จี้ทบทวนกฎหมายคืนกัญชาเป็นยาเสพติด

ครือข่ายประชาชนผู้ปลูกกัญชาภาคเหนือหรือเครือข่ายกัญชาเชียงใหม่ รวมตัวกันเดินทางไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ (19 พฤษภาคม 2567) เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ทบทวนนโยบายกัญชา โดยขอให้พิจารณานำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้ง

ส่งหนังสือถึงนายก เครือข่ายกัญชาเชียงใหม่ร้อง ทบทวนนโยบายคืนกัญชาเป็นยาเสพติด

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนจากเครือข่ายกัญชเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังสำนักงานไปรษณีย์ไทย สาขาถนนเจริญเมือง เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ เนื้อหาในหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายกัญชา โดยเฉพาะการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เนื่องจากส่งผลเสียต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนมากกว่าผลดี

เครือข่ายกัญชาเชียงใหม่ร้องนายก จี้ทบทวนกฎหมายคืนกัญชาเป็นยาเสพติด

ตัวแทนเครือข่ายฯ อธิบายว่า นโยบายกัญชาเสรีที่ผ่านมา สร้างปัญหาสังคมมากมาย พบเห็นการใช้กัญชาในทางที่ผิด เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพจิตและการเรียนการสอน อีกทั้งยังเกิดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพิ่มสูงขึ้น “กัญชามีทั้งประโยชน์และโทษ แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นจากนโยบายกัญชาเสรีในปัจจุบันนั้นมหาศาล ประชาชนเริ่มตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น จึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบาย” ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าว

เครือข่ายฯ เสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดกัญชาเป็นพืชเภสัช ควบคุมการผลิตและการจำหน่ายอย่างเคร่งครัด สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกต้อง รวมทั้งผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติกัญชา และจัดตั้งกรมกัญชาเพื่อเข้ามาควบคุมมาตรฐานและดูแลระบบการใช้กัญชาในประเทศไทย

อนึ่ง เครือข่ายกัญชาในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้เป็นองค์กรเดียวที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายกัญชาเสรี ยังมีกลุ่มประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และนักวิชาการอีกหลายกลุ่มที่แสดงความกังวลต่อผลกระทบของนโยบายนี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนแนวทางการบริหารจัดการกัญชาในประเทศไทย

เครือข่ายกัญชาเชียงใหม่อาจได้รับผลกระทบ หากรัฐบาลคืนกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติด 

เครือข่ายกัญชาเชียงใหม่กำลังเผชิญความเสี่ยง สูญเสียฐานลูกค้าและรายได้ หากกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด หลังจากที่รัฐบาลมีแนวโน้มจะปรับกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายกัญชาเชียงใหม่โดยตรง สมาชิกเครือข่ายฯ กังวลสูญเสียฐานลูกค้า รายได้ และอาจต้องปิดกิจการ โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้ 

  • สูญเสียลูกค้า: กัญชาเสรีดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคจำนวนมาก การกลับไปเป็นยาเสพติด หมายถึงข้อจำกัดในการเข้าถึง ลูกค้ากลุ่มนี้จะหดหายไป ส่งผลต่อยอดขายและรายได้
  • สูญเสียรายได้: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เช่น ร้านขายผลิตภัณฑ์กัญชา ร้านอาหาร คาเฟ่ที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสม ล้วนได้รับผลกระทบ รายได้หดหาย อาจต้องปิดกิจการ
  • สูญเสียโอกาส: กัญชาถูกมองเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ มีศักยภาพต่อการต่อยอดธุรกิจ การกลับไปเป็นยาเสพติด ปิดกั้นโอกาส สูญเสียศักยภาพทางเศรษฐกิจ
Published: By GR001