Call Center มิจฉาชีพเหิมหนัก ปลอมเป็นสถานทูตเล่นงานคนไทย

สถานทูตไทยในหลายประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยในต่างประเทศให้ระวัง Call Center มิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตโทรมาล้วงข้อมูลส่วนตัว โดยมิจฉาชีพเหล่านี้มักใช้หมายเลขโทรศัพท์ปลอมที่คล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยมักอ้างว่าต้องการสอบถามข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน รหัสผ่านบัญชีธนาคาร เป็นต้น

Call Center มิจฉาชีพมาพร้อมกลโกงใหม่ หลอกคนไทยในต่างแดน

จากประเด็น Call Center มิจฉาชีพ เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยระบุว่า สถานทูตไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคนไทยทางโทรศัพท์ และหากท่านได้รับสายจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบุคคลจริงหรือไม่ โดยสามารถสอบถามข้อมูลกลับไปยังสถานทูตโดยตรง หรือโทรแจ้งสายด่วน 191 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานทูตยังแนะนำวิธีป้องกันมิจฉาชีพล้วงข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

  • อย่าหลงเชื่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานราชการทางโทรศัพท์
  • อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน รหัสผ่านบัญชีธนาคาร ให้กับบุคคลที่ไม่รู้จัก
  • ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผู้โทรกลับไปยังหน่วยงานต้นทางโดยตรง
  • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ มีผู้เสียหายจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ โดยมิจฉาชีพเหล่านี้จะนำข้อมูลส่วนตัวไปก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น หลอกลวงให้โอนเงิน สมัครสินเชื่อออนไลน์ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวในการเปิดบัญชีธนาคารปลอม จึงขอเตือนคนไทยในต่างประเทศให้ระมัดระวังมิจฉาชีพกลุ่มนี้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สถานทูตอย่างเคร่งครัด

Call Center มิจฉาชีพเหิมหนัก ปลอมเป็นสถานทูตเล่นงานคนไทย

Call Center มิจฉาชีพเป็นใครมาจากไหน หาเหยื่ออย่างไรบ้าง

Call Center มิจฉาชีพมาจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและงานทำ ต้องการหารายได้อย่างรวดเร็ว จึงหันมาประกอบอาชีพมิจฉาชีพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการหลอกลวงเหยื่อ โดยแหล่งที่มาของมิจฉาชีพหลักๆ มีอยู่ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางแรก คือ แก๊งมิจฉาชีพที่ก่อตั้งขึ้นเอง โดยหาสมาชิกจากกลุ่มคนที่มีความต้องการหารายได้อย่างรวดเร็ว โดยแก๊งเหล่านี้มักมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ตั้งแต่การหาเหยื่อ การฝึกอบรมพนักงาน ไปจนถึงการโอนเงินที่ได้มา
  • ช่องทางที่สอง คือ แก๊งมิจฉาชีพที่รับจ้างทำ โดยกลุ่มเหล่านี้มักเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ให้บริการในลักษณะสีเทา โดยรับงานจากแก๊งมิจฉาชีพที่ต้องการ outsource งานด้านการหลอกลวงเหยื่อ

วิธีการหาเหยื่อของมิจฉาชีพ call center มักใช้วิธีการสุ่มโทรหาเหยื่อจำนวนมาก โดยอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ปลอม หรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานราชการหรือบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงใช้กลโกงต่างๆ เช่น อ้างว่าเหยื่อมีหนี้สินค้างชำระ อ้างว่าเหยื่อถูกจับผิดในคดีอาชญากรรม หรืออ้างว่าเหยื่อมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลต่างๆ เป็นต้น

Published: By GR001